صفحه نخست   انواع پالت   مبل پالتی


نشانی:
کیلومتر11 جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، به سمت باغستان، سعیدآباد، خیابان بهرام، خیابان الماس، پلاک 116، بنگاه چوب سهرابی

تلفن:
۰۹۱۲ ۱۵۸۲۲۶۷
۰۹۱۲ ۱۲۱۱۳۴۱
۰۲۱ ۶۵۶۰۷۶۱۵

فکس:
۰۲۱ ۸۹۷۷۹۰۴۵